NNR Congres – 19 januari 2017

Op 19 januari 2017 organiseert het Nationaal Netwerk Risicomanagement (NNR) een congres met als thema


Koers bepalen in de risicosamenleving van de 21e eeuw

Sturen op risico’s in een samenleving
van toenemende onvoorspelbaarheid


De risico samenleving

"We leven in een wereld die de controleerbaarheid voorbij is", aldus de socioloog Ulrich Beck die de term ‘risicosamenleving’ introduceerde. Volgens Beck begint de risicosamenleving wanneer we gevaren niet meer kunnen overzien en niet meer kunnen oplossen met de huidige instanties die daarvoor bedoeld zijn. Denk aan klimaatverandering en de bankencrisis. Onze nationale instituties bieden geen adequate oplossingen voor problemen op mondiale schaal. De snelheid van ontwikkelingen volgt geen vooraf bepaalde scenario’s meer.

Risico's kunnen niet meer op dezelfde traditionele manier worden aangepakt, zoals we die kennen in de standaard risicomanagement aanpak:

Het Nationaal Netwerk Risicomanagement organiseert op 19 januari 2017 een congres over dit onderwerp. Samen met vertegenwoordigers van de wetenschap en de praktijk formuleren we antwoorden op de volgende vragen: