NNR Congres – 19 januari 2017

Dit congres wordt georganiseerd door het Nationaal Netwerk Risicomanagement (NNR), de overkoepelende vereniging voor organisaties op het gebied van risicomanagement en aanpalende gebieden zoals veiligheid. Het doel van NNR is om contacten tussen wetenschap, overheid en bedrijfsleven te bevorderen.

Het congres organisatiecommitee bestaat uit:

Roland Ferwerda - Zelfstandig risk professional bij Qurato. Focus op kwaliteit van besluitvorming bij change en innovatie. Docent GRC bij de MSc Risk Management van de Haagse Hogeschool, Docent Finance & Decision Making bij de MSc Finance van de Rotterdam Business School. Programmacoördinator bij het Nationaal Kennisplatform Laadinfrastructuur;

Anouk Bouwhuis – Ervaren internationale risk en finance professional (o.a. Shell, Havenbedrijf Rotterdam en VimpelCom). Gastdocent Master Risicomanagement van de Haagse Hogeschool. Passie voor waardecreatie, duurzaamheid en corporate responsibility.

Erik van Marle – Erik van Marle is directeur van Naris. Erik spreekt regelmatig op congressen en is als docent verbonden aan de Universiteit van Amsterdam en de Universiteit Twente. Daarnaast is hij bestuurslid van het Nationaal Netwerk Risicomanagement (NNR) en lid van de NEN-commissie Risicomanagement. Erik legt het verband tussen governance, risk management en compliance (GRC). Risicomanagement vraagt om gedeelde verantwoordelijkheid en transparantie. Zijn visie is basis voor het GRC Platform NARIS GRC®. Als ondernemer gaat hij internationaal partnerships aan om voorop te blijven lopen in het GRC vak.

Voor vragen kunt u contact opnemen met het congres secretariaat:
CAOS Conference Organizers
WG Plein 475
1054 SH Amsterdam
Telefoon: 020-5893232
Email: nnr@caos.nl

Het Nationaal Netwerk Risicomanagement (NNR) is een vereniging die de contacten tussen wetenschap, overheid en bedrijfsleven op het gebied van risicomanagement bevordert. Hoewel er leerstoelen, vaktijdschriften en verschillende vakorganisaties zijn, is risicomanagement als discipline nog niet scherp geprofileerd. De aandacht voor risicomanagement in de top van vele bedrijven kan beter.

Het NNR heeft maximaal 30 á 40 leden. Leden zijn onder meer afkomstig van universiteiten en hogescholen, departementen en lagere overheden, inspecties, onderzoeksinstellingen en koepelorganisaties zoals het RIVM, de Onderzoeksraad voor Veiligheid, PRIMO, Kenniskring van Binnenlandse zaken, Genootschap voor Risicomanagement, RisNet, NBA (voorheen NIvRA), NARIM, NVRB, Rabobank, ProRail, DSM, Corus, Tennet, Alliander, Eneco, NARIS en EY.

Meer informatie: http://risiconetwerk.nl/