NNR Congres – 19 januari 2017

Programma overzicht NNR Jaarcongres, 19 januari 2017
Tijd Zaal
09.00-09.30 Ontvangst met koffie T012
09.30-09.45 Aanvang programma met Aukje Hassoldt (Hoofd Veiligheid RIVM en voorzitter NNR) en Sandra Lutchman (ervaren Directeur, Bestuurslid, RvT, RvA en dagvoorzitter NNR congres) T007
09.45-10.15 'De Risicosamenleving van de 21e eeuw" - Brenno de Winter, ICT Analist, De Winter Information Solution download presentatie T007
10.15-10.45 "Strategische keuzes maken in een onvoorspelbare, risicovolle omgeving' - Prof. Em. Aimé Heene, Strategisch Management, Universiteit Gent download presentatie T007
10.45-11.15 Pauze T012
11.15-12.15 Parallel Sessies
Sessie 1 “Governance, Risk & Compliance: build muscle, lose fat! Van ivoren toren naar vraag gestuurd risicomanagement”– door Sander Reinderink, Director Governance, Risk & Compliance, Alliander download presentatie T007
Sessie 2 “Opzoek naar Unknown Unknowns” – door Dorien Rookmaker, Chief Risk Officer, ProRail BV download presentatie T004
Sessie 3 “Nationaal Veiligheidsprofiel” – door Leendert Gooijer, Veiligheidsanalyst en co-auteur van het Nationaal Veiligheidsprofiel download presentatie T008
Sessie 4 “Extra kwetsbaar door lage kwetsbaarheid” – door Dr. Michel Dückers, Senior Researcher Disasters and Crises, NIVEL, en Programme Coordinator, Impact download presentatie T019
12.15-13.15 Lunch T012
13.15-13.30 Opening middagsessie door Sandra Lutchman T007
13.30-14.00 Performance en crisismanagement - Tom Touber, voormalig COO Volvo Ocean Race T007
14.00-14.20 Prof. Mr. Pieter van Vollenhoven
Voorzitter Stichting Maatschappij en Veiligheid en medeoprichter NNR
T007
14.20-14.50 Weg met de vinkcultuur - Ed Vosselman, hoogleraar Accounting en Management Control Radboud Universiteit download presentatie T007
14.20-15.15 Pauze
15.15-16.00 Round Tables
Roundtable 1 Risico’s van nieuwe ontwikkelingen als blockchain: wat betekent dit voor bedrijven en organisaties/overheden? Begeleider: Rob Ellermeijer T004
Roundtable 2 Stelling uit de actualiteit: "Bij gladheid op de wegen moet er geen zout meer worden gestrooid". Waar begint onze eigen verantwoordelijkheid, en waar houdt die van de wegbeheerder op? Wie zou hier het risico moeten dragen? Begeleider: Arjen van Maaren T007
Roundtable 3 Beheersing van landelijke veiligheidsrisico’s: een zaak voor de overheid of van ons allemaal? Begeleiders: Arie de Wild & Anouk Bouwhuis T008
Roundtable 4 Wat kunnen we leren van agile om risico’s beter te beheersen? Op welke manier is risico management toe te passen bij innovaties en een lean startup methode? Begeleider: Roland Ferwerda T019
16.00-16.10 Pauze
16.10-16.40 Forum Discussie met Sandra Lutchman T007
16.40-16.45 Afsluiting T007
16.45-18.00 Borrel T012

De volgende sprekers hebben inmiddels toegezegd, binnenkort zullen nog een aantal namen worden toegevoegd:

Aukje Hassoldt Aukje Hassoldt
Hoofd Veiligheid RIVM
voorzitter NNR
Ed Vosselman Ed Vosselman
Hoogleraar Accounting en Management Control, Radboud Universiteit en VU Amsterdam

Risicomanagement: van beheersingsfantasie naar vitale praktijk

Komend vanuit de auditing en accounting discipline wordt risicomanagement vaak zeer systematisch en modelmatig aangepakt. Dat kan leiden tot een ‘vinkcultuur’. Om echt zinvol te kunnen zijn moet risicomanagement een vitale open praktijk worden die zich kenmerkt door veel interactie en waarin een zekere rommeligheid vaak zeker zo belangrijk is als systematiek. Zo’n praktijk slaagt pas als we accepteren dat een volledige risicoloze samenleving een utopie is.

Ed Vosselman zet risicomanagement neer als een praktijk gedragen door velen, ondersteund door schema’s en materiaal. U zult risicomanagement na afloop anders begrijpen. In plaats van een simpel instrument is de praktijk geen instrument, maar een voortdurende verandering en mobilisatie van kennis. Het gaat erom dat leiders in hun organisaties zodanige condities scheppen dat de praktijk van het risicomanagement performatief is, dat wil zeggen vorm geeft aan een positieve ontwikkeling van de organisatie. Tot die condities behoren een open cultuur en een verbanning van ‘shaming’ en ‘blaming’.

Ed Vosselman (1953) is hoogleraar Accounting, in het bijzonder management accounting en control, aan de Faculteit Managementwetenschappen van de Radboud Universiteit te Nijmegen. Daarvoor was hij hoogleraar bedrijfseconomie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR), Faculteit der Economische Wetenschappen en werkzaam als hoogleraar-directeur van EURAC, een verzelfstandigde eenheid ressorterend onder de EUR-Holding. Als decaan van de Faculteit der Economische Wetenschappen van de Erasmus Universiteit was hij tevens lid van het Fortis Audit Committee (Fortis Insurance). Vanaf 2010 is hij voorzitter van de Quality Assurance Committee van alle opleidingen tot registercontroller in Nederland. Hij begon zijn loopbaan als docent op het havo/vwo.

Tom Touber Tom Touber
Associate Partner Holland Consulting Group
voormalig COO Volvo Ocean Race

Risico’s zijn uw kans!

Als je kampioen wilt worden in ’s werelds langste en zwaarste zeilrace, dan weet je één ding zeker: dat is een risicovolle onderneming. Maar het zijn juist dit soort risico’s die voor een team kansen op succes bieden. Zolang je een risico kunt inschatten en ervoor kunt plannen is risicomanagement voor een goed team eigenlijk business as usual. Het zijn de onvervalste risico’s die pas echt veel voorbereiding en de juiste teamgeest vereisen. In de Volvo Ocean Race is het verschil tussen een winnend team en teams met veel 'pech' bijna altijd terug te herleiden in termen van structureel en professional risicomanagement.

Tom Touber neemt u mee in de wereld van hoge golven, schitterende natuur en soms levensgevaarlijke situaties. Maar hij laat vooral ook zien hoe topteams risico’s managen. Uiteraard ziet u ook wat er gebeurt als het misgaat en hoe zelfs dan risicomanagement nog steeds heel relevant blijft.

Tom Touber is Associate Partner Holland Consulting Group en voormalig COO Volvo Ocean Race. Als directeur van het winnende team ABN AMRO schiep hij de juiste voorwaarden voor het team om tot een optimale prestatie te komen. Cruciaal daarbij waren passie, ruimte voor creatieve ideeën, controle en onderbouwing van de te maken keuzes.

Aime heene Aimé Heene
Prof Em. Strategisch Management, Universiteit Gent

Onvoorspelbaarheid is te managen

Het is onvermijdelijk. Steeds meer gebeurtenissen en ontwikkelingen zijn onvoorspelbaar. Dat maakt het voor organisaties lastig om de juiste strategische beslissingen te nemen. Want wat is er eigenlijk zo onvoorspelbaar? Hoe moeten managers onvoorspelbaarheid plaatsen in hun strategische keuzeprocessen? En: wat betekent dat voor de dagelijkse praktijk?

Prof dr Aimé Heene laat zien hoe u met succes kunt omgaan met onvoorspelbaarheid. Het gaat erom dat onvoorspelbaarheid de juiste plaats krijgt in de organisatie en dat deze zo wordt ingericht dat leren en autonomie bij iedereen zoveel mogelijk gestimuleerd worden. U hoort hoe u onvoorspelbaarheid een plek kunt geven in uw strategie en welke technieken daarbij kunnen helpen. Want: onvoorspelbaarheid bij het nemen van strategische beslissingen kan gemanaged worden!

Prof dr. em. Aimé Heene is ereprofessor aan de Universiteit Gent en gastdocent aan ondermeer de Universiteit Antwerpen. Hij doceerde gedurende meer dan 30 jaar strategisch management aan verschillende universiteiten en instellingen voor hoger onderwijs. Prof Heene specialiseerde zich in strategisch management van organisaties en heeft ervaring als lid van de Raad van Bestuur en als voorzitter van diverse non-profitorganisaties. Momenteel geeft hij managementadvies aan organisaties in Vlaanderen. Aimee Henee is auteur van diverse publicaties op het gebied van strategisch management. In zijn boek Bruggen naar het onvoorspelbare schetst hij een concreet zesstappenplan voor het managen van onvoorspelbaarheid.

Lees hier het interview dat professor Heene gaf aan NNR voortuitkijkend naar het NNR Jaarcongres.

Brenno de Winter Brenno de Winter
Freelance Onderzoeksjournalist, De Winter Informations Solutions

Risicomanagement in het informatietijdperk

In het informatietijdperk zijn veel risico's nauwelijks beheersbaar door ingewikkelde afhankelijkheden. Het beheersen van risico's is in een voortkabbelende samenleving een hele toer. Maar het wordt complexer als vaste waarden ter discussie staan en de samenleving in wezenskenmerken aan het veranderen is. Hoe kunt u in zo'n wereld toch risico's matigen en hoe krijgt u mensen mee?
Brenno de Winter laat zien wat de relatie is tussen cyberrisico's en de complexiteiten die spelen. "Het is belangrijk dat managers hun verantwoordelijkheid onderkennen". Hoe pakt u dat aan?

Brenno de Winter is een onderzoeksjournalist gespecialiseerd in IT-beveiliging, privacy en de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Hij schrijft voor verschillende vaktijdschriften en nieuwswebsites, zoals NU.nl en eigen uitgaven. In 2011 werd De Winter uitgeroepen tot Journalist van het Jaar.

Brenno de Winter werkte aanvankelijk in de ICT-industrie maar stapte over naar de journalistiek waar hij veelvuldig problemen rond ICT onder de aandacht brengt. Brenno de Winter schrijft veel over privacy- en beveiligingsgerelateerde onderwerpen. Hij werd bekend door zijn berichtgeving over onder andere aanbestedingen, de OV-chipkaart en DigiNotar en wordt als spreker gewaardeerd vanwege zijn scherpe, eenvoudige en vooral duidelijke benadering van moeilijk te begrijpen onderwerpen.

Dagvoorzitter
De dag wordt voorgezeten door Sandra Lutchman, een ervaren voorzitter en bestuurder, onder andere Directeur van Talent naar de Top.

Sandra Lutchman Sandra Lutchman
Directeur Talent naar de Top, dagvoorzitter NNR congres