NNR Congres – 19 januari 2017

Dit congres is van grote waarde voor iedereen die zich bezig houdt met risicomanagement binnen publieke en commerciële organisaties.

Deelnemers aan het congres worden gevoed met een grote dosis inspiratie afkomstig van de sprekers en van collega’s. Ze nemen daarbij een aantal concrete aanknopingspunten mee over:

Voor Accountants (RA & AA) en Registercontrollers (RC): het congres levert 6 PE punten op t.b.v. de verplichting tot permanente educatie.Naris Risk Academy